اخبار
صفحه اصلی / اخبار / جلسه هماهنگی اولین نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی مهندسی از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفندماه سا ل جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران

جلسه هماهنگی اولین نمایشگاه بین المللی صدور خدمات فنی مهندسی از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفندماه سا ل جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران

در تاریخ ۹۸/۹/۱۵جلسه هماهنگی اولین نمایشگاه صدور خدمات فنی مهندسی که از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفند ماه سالجاری و با مشارکت دبیر خانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزارخواهد گردید در محل ستاد برگزاری نمایشگاه فوق تشکیل و اعضای شورای سیاستگزاری در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.اقای مهندس سیف زاده نماینده شورای مرکزی در دبیر خانه و دکتر عابدی دبیر اجرایی دبیر خانه ضمن حضور در نشست فوق در خصوص نحوه حضور شرکتهای حقوقی عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در نمایشگاه فوق مطالبی را اراّئه نمودند.