اخبار
صفحه اصلی / اخبار / نشست دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با مدیرکل سازمان توسعه روابط بین الملل وزارت راه و شهرسازی

نشست دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی با مدیرکل سازمان توسعه روابط بین الملل وزارت راه و شهرسازی

در نشستی که در دفتر مدیر کل توسعه روابط بین الملل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید تاکید به حضور پر رنگ تر بخش خصوصی در صاردات خدمات فنی مهندسی شد. ابتدا آقای دکتر مقدم راد توضیحات مبسوطی را در خصوص سازمان تخصصی نظام مهندسی ارائه نمودند و تاکید کردند که ما باید از تهدیدهای مختلف فرصتهای به مراتب بهتری ایجاد کنیم. وی در ادامه اشاره نمودند که سازمان نظام مهندسی ساختمان با تکیه بر توان مهندسانی که در گرایش های تخصصی در حال مشغول هستند می تواند گام بلندی را در ارائه صادرات خدمات فنی مهندسی بردارد و خوشبختانه در دو سال اخیر با ایجاد دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی توسط شورای مرکزی در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نگاه ویژه ای را به این امر نموده است. امیدواریم با ایجاد چنین دبیرخانه ای از جزیره ای عمل نمودن نهاد های مختلف کاسته شده و حرکت ملی عظیمی با دست به دست دادن هم ایجاد شده و این حرکت ملی باعث ارز آوری برای کشورمان باشد.

در ادامه این نشست آقای دکتر گنبدی مدیرکل دفتر توسعه روابط بین الملل نیز ضمن اشاره به نشست ۵ آذر ماه با حضور هیاتی از سوریه به ریاست وزیر مسکن و خدمات عمومی این کشور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت:” ما امیدواریم این نشستهای تخصصی که به همت دبیرخانه توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی و روابط بین الملل سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گرفت عملیاتی شده و بخش خصوصی بتواند در بازارهای بین المللی به ویژه در کشورهای همسایه داشته باشد”. وی در ادامه گفت دفتر توسعه روابط بین الملل آمادگی هرگونه همکاری با این دبیرخانه جهت فعالتر نمودن بخش خصوصی متخصص در امر صادرات خدمات فنی مهندسی می باشد. گفتنی است این نشست در ۱۹ آذر ماه سال جاری صورت گرفت.