اخبار
صفحه اصلی / پیام آقای دکتر فرهام مقدم راد

پیام آقای دکتر فرهام مقدم راد

moghaddamrad

بیش از ۲۰ سال از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان میگذرد، تجربه کسب شده در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای سراسر کشور بسیار با ارزش است و میتوان آن را جزء سرمایه ملی نامید. در حال حاضر نزدیک به نیم میلیون عضو حقیقی و حقوقی در این سازمان عضویت دارند که خدمات مهندسی خود را تا اقصی نقاط کشور ارائه می دهند. این سرمایه با ارزش در حال حاضر با مشکلاتی روبرو است، که مهمترین آن عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا است و رکورد اقتصادی در صنعت ساختمان نیز مانع دیگر ارائه خدمات مهندسی در داخل کشور است. اطلاعات اخذ شده از سازمان توسعه تجارت، نشان از بازار بسیار رو به رشدی است که در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا در زمینه پروژه های عمرانی وجود دارد و سرمایهگذاری عظیمی در این بخش انجام میشود که فرصت گرانبهائی برای تبادل بینالمللی خدمات فنی و مهندسی است. همچنین با توجه به توافق نامه برجام، تعاملی اقتصادی بین کشورمان و کشورهای توسعه یافته در حالی انجام است که منجر به سرمایهگذاری در حوزه های مختلف خواهد شد که انتقال دانش فنی و فناوریهای نوین به داخل کشور انجام میگیرد که استفاده از نیروی تخصصی عضو سازمان می تواند قسمتی از عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا را این موارد لزوم تبین جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان را در زمینه تبادل خدمات فنی و مهندسی (صادرات و واردات) ضروری تشخیص داده شد که برگذاری اولین همایش ملی در این خصوصی با تصویب ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به اجرا درآمده است. برگزارکنندگان همایشی امیدوارند بتوانند جایگاه سازمان نظام مهندسی را در زمینه توانمندیهای بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای بخش های دولتی و خصوصی تبیین نموده و گسترش فرهنگ صادراتی در سراسر کشور صورت گیرد تا با حذف انحصارطلبی و مشارکت جامعه بزرگ مهندسی بتوان بتدریج به اهداف ۲۰ میلیارد دلار صادرات خدمات مهندسی نزدیک بشویم.
امید است با دائر کردن دبیرخانه دائمی همایش، بتوان همایش سالیانه و تخصصی را ارائه نمود و سالیانه آماررو به رشد میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی را به جامعه ارائه نماییم.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم