اخبار
صفحه اصلی / پیام آقای مهندس حسن قربانخانی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

پیام آقای مهندس حسن قربانخانی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

۴۸۲۲۵

نقش ویژه سازمان های نظام مهندسی در صدور خدمات فنی مهندسی صادرات خدمات فنی و مهندسی سهم بزرگی را در مبادلات جهانی بر عهده دارد و تلاشهای زیادی در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهمکردن بسترهای مناسب برای استفاده از توانمندیهای داحلی برای ایحاد ثروت در عرصه بین المللی در حال انجام است. به طوری که صرفا فروش و صادرات کالا و محصولات تولیدی یک کشور، حرف اول را در بازارهای بین المللی نمیزند. بلکه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش پررنگ تری در مبادلات کشورها و تحکیم روابط اقتصادی آنها پیدا کرده است. در همین راستاد صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی، بر رشد اقتصادی کشور ما نیز تأثیرگذار است و اهمیت آن در ارتقای قابلیتهای فی و تکنولوژیکی بسیار بااهمیت تلقی میشود. به عبارت دیگر، صادرات خدمات فنی و مهندسی نهایتا میتواند موجب افزایش صادرات شود، بلکه از طریق رشد بهره وری در بخش خدمات فی و مهندسی و اثر آن بر بهره وری سایر بخشها، موجبات ارتقای رشد اقتصادی کشور را فراهم می آورد. طی سالهای احیر، کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان قیمت آن، کمبود بودجه و کاهش قدرت خرید و مهمتر از هصه پایانپذیر بودن منابع نفتی، اهمیت صادرات خدمات در راستای توسعه ملی و رشد اقتصادی دوچندان شده و سیاستگذاران کشوری را هم به این باور رسانده که توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات قلی و مهندسی احتسابسا پذیر است. از جمله اقداماتی که میتواند در پیشبرد اهداف این بخش مؤثر باشند، شامل تاسیس بانکهای خصوصی و روانشدن فضای مالی کشور، وجود منوالی واحد برای گرفتن طرح در خارج از کشور، حمایت مالی از شرکتها، تهیل مقررات. یهود احت یارانه و کمک به شناخت بازارهای هدف به اعطای جوایز صادراتی و از همه مهمتر استفاده از توان بالقوه اعضای توانمند سازمانی های نطام مهندسی ساختمان است. در این راستا بر گراری همایش توسه صادرات فنی مهندسی ساختمان با عرم راسخ شورای مرکری سازمانی نظام مهندسی ساختمان و السنه سازمان قطام مهندمی ساختمان تهران بعنوان دبیرخانه دائمی صدور خدمات قای مهندسی نقش برای در پیشرفت و تعالی اهداف والای کشور در مقوله صادرات خدمات فنی مهندسی حواهد دانست. امید است با عرم حمعی کلیه مسئولان و مدیران دولتی و با همراهی بخش خصوصی به اهداف مدنظر با برنامه ریزی مدون و ھدفمند در اسرع وقت محقق گردد