اخبار
صفحه اصلی / اخبار / آغاز ثبت نام پنجمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی و مهندسی – همدان

آغاز ثبت نام پنجمین دوره آموزشی صادرات خدمات فنی و مهندسی – همدان

P1web1

سطح یک – دوره جدید (۱۴ الی ۱۷ آبان ۹۸):

اطلاعات دوره

انتقال به فرم ثبت نام