اخبار
صفحه اصلی / ثبت نام پنجمین دوره (مجازی) صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان – سطح یک – اردیبهشت ۱۴۰۰

ثبت نام پنجمین دوره (مجازی) صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان – سطح یک – اردیبهشت ۱۴۰۰

توجه داشته باشید این مرحله ثبت اولیه اطلاعات بوده و ثبت نام شما پس از پرداخت نهایی و ثبت خواهد شد